Vitajte na stránke Alpe Euroservice s.r.o.

ALPE EUROSERVICE s.r.o. je s účinnosťou 9.11.2012 držiteľ štatútu

Schválený hospodársky subjekt -  SHS /Authorised Economic Operator ‐ AEO

Typ:  zjednodušené colné postupy

 

Rozhodnutím o vydaní osvedčenia SHS s registračným číslom:

SKAEOC600012102500047

Splnili sme požadované kritéria certifikácie a vydaným osvedčením SHS sme považovaní Finančnou správou SR, colnou sekciou za spoľahlivý článok v logistických reťazcoch.

Preukázali sme finančnú solventnosť hospodárskeho subjektu a naša odborná znalostná úroveň  colnej legislatívy vyhovela požiadavkám v procese preverovania. Schválené hospodárske subjekty sú dôveryhodným a spoľahlivým partnerom colných orgánov Finančnej správy SR a klientely obchodujúcej s tretími krajinami. Osvedčenie nám poskytuje konkurenčnú výhodu, ktorú využívame v praxi za účelom poskytovania colných služieb v najvyššom štandarde s dosiahnutím jediného cieľa: maximálne spokojného klienta.

Mgr. Milena Bobeková, PhD.

Konateľka spoločnosti


na vrch stránky