Colné služby

Poskytujeme služby colného agenta v plnom rozsahu:

 • poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
 • schválený príjemca
 • schválený odosielateľ
 • tranzitné vyhlásenia T1
 • tranzitné vyhlásenia T2 /San Marino, Andorra/
 • vystavovanie osvedčení o pôvode tovaru /EUR.1, A.TR, Certificate of Origin Form A/
 • elektronický vývoz
 • elektronický dovoz
 • Carnet TIR
 • verejný colný sklad
 • zabezpečenie vybavenia dovoznej licencie
 • spracovanie a podávanie hlásení INTRASTAT
 • colné poradenstvo
na vrch stránky