Skladovanie

Poskytujeme nasledovné služby:

skladovanie

 • regále, voľná plocha
 • krátkodobé uskladnenie tovaru
 • dlhodobé uskladnenie tovaru
 • zaskladnenie a vstupná kontrola tovaru
 • vyskladňovanie podľa požiadaviek klienta /FIFO, LIFO/
 • vedenie skladovej evidencie

manipulácia

 • prekládka tovaru medzi vozidlami v rámci optimalizácie prepravných nákladov
 • ručná vykládka voľne ložených zásielok /kontajnery, neštandardné balenia/
 • paletovanie a triedenie
 • expedovanie tovaru podľa expedičného listu klienta
 • inventúra podľa potreby klienta
 • moderná a spoľahlivá technika
na vrch stránky